«Kongereker?
Mener du scampi?»

Det er lett å bli forvirret. Når vi på norsk sier “scampi”, er det kongereker vi mener.  Scampi i utlandet er det samme som sjøkreps (Nephrops norvegicus), som er en nær slektning av hummeren.

Det HAPPY PRAWNS produserer, er
kongereker – det som på engelsk kalles "king prawns" og som simpelthen er store reker. "Reke" eller "prawn" er ikke et
vitenskapelig navn, kun en folkelig betegnelse på ulike arter som likner
hverandre. Våre kongereker har det majestetiske navnet Litopenaeus vannamei. I tilfelle du lurte.

Scampi er faktisk navnet for norsk sjøkreps (Nephrops Norvegicus) og må ikke forveksles med tropiske kjempereker som vi faktisk her snakker om. I dagligtale bruker vi navnet ”scampi” feilaktig om tropiske kjempereker; tigerreker (Penaeus Monodon) og Vannamei (Litopenaeus Vannamei).

Magnar Hansen, Produksjonsansvarlig Happy Prawns

Mediaomtaler

FAQ

Hvilke aktører er det som står bak Happy Prawns?

Bak Happy Prawns står ildsjeler og mennesker som tør å tenke utenfor boksen.

Bruker Happy Prawns medisiner ved sykdom hos dyrene?

Nei. Bruk av medisiner – antibiotika eller andre – forekommer ikke hos oss.

Kan hvem som helst bli med som investorer?

I prinsippet ja, men vi setter pris på om den som investerer også besitter kunnskaper som vil komme Happy Prawns til nytte.

Når regner dere med å være i kommersiell drift?

Vi satser på å være i gang med kommersiell drift i løpet av februar 2018.

Hva er suksessfaktorene for å bli lønnsomme?

Det er å ikke gå bort fra filosofien om bærekraftig, sunt oppdrett.

Hva ser dere som markedet for Happy Prawns?

I utgangspunktet har vi blikket rettet mot bevisste aktører i toppsjiktet innen restaurant- og hotellbransjen. I Norge, selvsagt, og på sikt i hele verden.

Er det andre som per i dag har en liknende forretningsidé?

Det finnes en og annen aktør rundt om i verden som har en tilnærmet lik forretningsidé som oss. Men det er vi som har fordelen av å kunne benytte rent, norsk sjøvann.

Hvilken ekspertise er per i dag på plass?

Vår produksjonsansvarlige har bred erfaring med tropiske biotoper og med å forske på og tilpasse disse med tanke på optimal kvalitet.

Er det lovmessige eller andre skjær i sjøen?

Nei, ikke i det hele tatt.

Har dere fått “thumbs up” fra politiske miljø?

Ikke på noe formelt vis, men de vi har vært i kontakt med gleder seg til å bli nærmere kjent med planene våre og virksomheten vår.

Er Happy Prawns å se som en del av det “grønne skiftet”?

Definitivt!

Hvordan sikrer Happy Prawns en miljøvennlig drift?

Vi har forsket, og forsker, på revolusjonerende fôr til rekene våre. Vi har også utviklet et tanksystem som sikrer mot smittespredning, og som hindrer avfall i å slippe ut.

Hva er forskjellen på prawn og scampi?

Her i Norge bruker vi ordet scampi om det som egentlig er store reker. Scampi i utlandet er det samme som sjøkreps.

Å kjøpe kongereker som er viltfanget, tatt med trål, kan vel ikke være miljømessig negativt?

Jo, trålefisket etter kongereker ødelegger de sårbare korallrevene og er dessuten en trussel for truede arter som f. eks. havskilpaddene.

Er ikke svartmalingen av scampi-industrien først og fremst et triks for å få folk til å kjøpe norske reker?

Langt fra. Det er bred dokumentasjon på at industrien står bak barnearbeid, slaveliknende arbeidsforhold, utstrakt bruk av antibiotika, utpinte jordsmonn og massiv ødeleggelse av mangroveskoger.

Det fins jo allerede miljømerkete, økologiske kongereker. Er ikke det ok å kjøpe dem?

Nei. Undersøkelser har vist at de viktigste kravene til merket ikke følges opp av produsentene. Dessuten stiller ikke merkingen krav relatert til menneskeretter og sosiale problemer.

“Happy prawns"? Har reker følelser, liksom?

Dyrevelferd er mer enn å unngå synlig mistrivsel eller ubehag. Et liv er et liv, og skal behandles med respekt. Vi legger til rette for dette gjennom best mulig fôr og rent vann. Sånn sett har vi verdens gladeste reker!

Hva heter rekene til Magnar?

Leif, Kåre og Siri

Sverdrups gate 21 - 4 etg.
4007 Stavanger
+47 934 88 410
post@happyprawns.no